Årsmøtet er utsatt på ubestemt tid pga. Koronaviruset. Vi kommer tilbake med ny dato med 14 dagers frist.

På grunn av Koronaviruset utsettes årsmøtet som skulle vært avviklet 11 mars, med ny dato  tirsdag 31 mars på ubestemt tid. Sted Medkila Klubbhus.
Årsmelding og sakspapirer vil gjøres tilgjengelig for klubbens medlemmer innen 24 mars.

Dagsorden:
1. Åpning
2. Konstituering av årsmøte
a) Valg av møteleder og referent
b) Godkjenning av innkalling og saksliste
c) Valg av to til å underskrive protokollen
3. Regnskap 2019
4. Styrets beretning
5. Innkomne saker
6. Forslag til kontingent 2020
7. Godkjenning av Budsjett 2020
8. Valgkomitéen legger frem sin innstilling

Styret.