Innkalling til årsmøte for 2019 på klubbhuset onsdag 11.mars 2020 kl 18.00

Agenda: Vanlige årsmøtesaker

Dagsorden:
1. Åpning
2. Konstituering av årsmøte
a) Valg av møteleder og referent
b) Godkjenning av innkalling og saksliste
c) Valg av to til å underskrive protokollen
3. Regnskap 2019
4. Styrets beretning
5. Innkomne saker
6. Forslag til kontingent 2020
7. Godkjenning av Budsjett 2020
8. Valgkomitéen legger frem sin innstilling

Saker til årsmøte må være mottatt innen 26.febr og sendes til medkila@medkila-il.no

Jubileumsfest

MEDKILA IL feirer 75 år

Invitasjon til jubileumsfest!

Medkila IL fylte 75 år høsten 2019. Dette ønsker vi å markere, og har derfor gleden av å invitere våre medlemmer til jubileumsfest. 

Dato: 09.november 2019 kl 20.00 

Sted: Naustet i fjæra ved Hydrobygget 

Program: Aperitiff og velkommen – Servering av tapas inkludert to enheter drikke – Kake og kaffe. 

Pris: 300,- pr pers 

Antrekk: Pent 

Det vil være anledning til å bidra med taler eller andre innslag på festen. Disse bes meldes i forkant til toastmasteren. 

Toastmaster: Oddne Rasmussen 

Påmelding skjer til følgende mailadresse : medkila@medkila-il.no slik at vi får en oversikt over hvor mange som kommer. 

Bindende påmelding innen 02/11-19. 18 års aldersgrense.

Vi håper så mange som mulig, både nye og gamle medlemmer, ønsker å markere jubileumet sammen med oss. Vi sees! 

Hilsen styret i Medkila IL.