Årsmøte i Medkila IL 230322

Sist oppdatert: 23. feb 2022 Skrevet av: trondadrian

 

Vi innkaller til årsmøte for 2021 onsdag 23.mars 2022 kl 1800.

Sted: Klubbhuset

Agenda: Vanlige årsmøtesaker

Dagsorden:
1. Åpning
2. Konstituering av årsmøte
a) Valg av møteleder og referent
b) Godkjenning av innkalling og saksliste
c) Valg av to til å underskrive protokollen
3. Regnskap 2021
4. Styrets beretning
5. Innkomne saker
6. Forslag til kontingent 2022
7. Godkjenning av Budsjett 2022
8. Valgkomitéen legger frem sin innstilling

Saker til årsmøte må være mottatt innen 12. mars, sendes til medkila@medkila-il.no

Mvh Medkila IL

Ole-Martin Linaker

Styreleder