Styret

Styret i Medkila IL består av:

Ole Martin Linaker, leder
Sicilie Kristin Kanebog, nestleder
Stein Kato Rafhaelsen, leder Sportslig Utvalg og rekrutteringsansv.
Katrine Robertsen, kvalitetsklubbansv.
Vegard Fossem, Sportslig utvalg
Elin Andreassen
Torbjørn Simonsen

Tom Marthinsen, 1. vara
Camilla Johansen, 2. vara