Styret

Styret i Medkila IL består av:

Ole Martin Linaker, leder
Elin Andreassen
Torbjørn Simonsen
Sicilie Kristin Kanebog
Stein Kato Rafhaelsen
Katrine Robertsen
Vegard Fossem

Tom Marthinsen, 1. vara
Camilla Johansen, 2. vara