1.2 Rekrutteringsansvarlig

Siste revisjon av denne rutinen: 15.06.2021

 

1.  Bakgrunn for krav om Rekrutteringsansvarlig:

Som NFF Kvalitetsklubb skal Medkila IL ha en rekrutteringsansvarlig som er ansvarlig for å sikre at foreldre får en oversikt over hvilke tilbud klubben har og hvilke retningslinjer som gjelder for deltakelse. Videre skal alle våre frivillige, aktive og foreldre kunne få en felles forståelse for klubborganiseringen.

Det er Sportslig utvalg som formelt sett er ansvarlig for denne rutinen, og for å rekruttere/utpeke rekrutteringsansvarlig.

2.  Stillingsinstruks:

 1. Kjenne til klubbens organisering, sportslig tilbud, verdier og sportsplan.
 2. Delta på NFF’s introduksjonskurs(4 timer)for trenere.
 3. Delta på trenerforum (Hvor ofte?).
 4. Framsnakke og drive foreldrerekruttering i klubbens grupper/lag
 5. Gjennomføre rekrutteringstiltak for barn og ungdom iht rekrutteringsplan.
 6. Være med på treningene dersom trenerne ønsker bistand med tanke på innhold.
 7. Forsøke å kartlegge og rekruttere trenere og oppmenn til de nye årskullene. Dette gjøres i samråd med Sportslig utvalg slik at klubben får en oppdatert navneliste med kontaktinfo på alle foreldre, og at foreldrene blir utfordret til å delta så langt det er nødvendig.
 8. Bistå trenerne med å organisere oppmenn og støtte i foreldregruppe.
 9. Bistå nye trenere og oppmenn med å avvikle foreldremøte iht klubbens faste agenda for foreldremøter dersom behov.
 10. Ansvar for å evaluere og videreutvikle klubbens rekutteringsplan i samråd med styret og sportslig utvalg.
 11. Kvalitetssikre og implementere Teamhåndboka til alle nyoppstartede team.
 12. Være ansvarlig for oppstart av de første treningene for nye årskull etter skolestart.
 13. Innkalle og gjennomføre første foreldremøte med foresatte til nye årskull innen en måned etter oppstart.

3.  Årshjul for Rekrutteringsansvarlig:

Januar:

 • Gjennomføre rekrutteringstiltak mot skole og barnehage iht rekrutteringsplanen..
 • Informere foreldre til nye barn/ungdom i klubben iht pkt 4 i rekrutteringsplan.

Februar/mars:

 • Delta på trenerforum 1.

Mai/Juni:

 • Delta på trenerforum 2.
 • Delta på klubbens Kick off før seriestart.

August/september:

 • Gjennomføre rekrutteringstiltak iht rekrutteringsplanen.
 • Gjennomføre de første treningsøktene med nye årskull.
 • Gjennomføre foreldremøte med foresatte i nye årskull.
 • Informere foreldre til nye barn/ungdom i klubben.

November / desember:

 • Delta på trenerforum.

4.  Publisering

Denne oversikten skal til enhver tid oppdateres på klubbens hjemmeside http://www.medkila-il.no/