4.7 Skader & forsikringer

Siste revisjon av denne rutinen: 23.06.2022

Det understrekes at forsikringer kun gjelder for medlemmer av klubben, og betalt medlemskontingent er en forutsetning  for dette.

Dersom en akutt skade eller en nyoppstått belastningsskade oppstår under fotballtrening eller kamp, skal skaden så snart som mulig meldes inn til Idrettens Skadetelefon og nødvendig behandling/rehabilitering starte så snart som mulig.

  1. Her er link til NFFs side for forsikring:
  2. Logg deg inn og fyll ut skademeldingsskjema.
  3. Ring skadetelefonen: 98702033 dersom du har spørsmål.

Idrettens skadetelefon vil ta kontakt med spilleren pr tlf. Det er viktig at spiller har avklart videre prosess med skadetelefon før behandling starter.

PROSEDYRE VED SKADER FOR 1.DIV. LAGET TIL MEDKILA IL.

For 1.div. lagets spillere gjelder følgende:

Kontakt fysioterapeut Heidi Olsen på tel: 957 70104.
Kontakt lege Marianne Valhovd dersom det er behov for legekonsultasjon. Marianne kontaktes på tel: 906 60850, helst pr SMS.
Spillerne må selv legge ut for behandling og sende inn kvittering til forsikringen for refundering. Egenandel, kr 1 000,- dekkes av Medkila. Kvittering sendes sammen med utleggskjema til medkila@medkila-il.no med kopi til lise.linaker@dnb.no. Utleggskjema får du ved å ta kontakt med Lise.
Adressen til Medkila: Postboks 2175, 9497 Harstad
Lise Linaker er kontaktperson ift skader 1.div laget. Har du spørsmål kan hun kontaktes på tel: 908 71 118.