2.5 Kvalitetsklubbansvarlig

Siste revisjon av denne rutinen:

07.01.2019

1. Bakgrunn for krav om Kvalitetsklubbansvarlig:

Formålet med rollen som kvalietsklubbansvarlig er å sikre at noen har det overordnede ansvaret for arbeidet med implementering og gjennomføring av rutiner for Medkila som kvalitetskubb. Ved serfifisering som kvalitetsklubb vil det gjelder nye rutiner for oppfølging og klubben skal drive aktivitet med kvalitet. Kvalitetsklubbansvarlig holder overordnet tak i konseptet og følger opp og kommuniserer konseptet med klubbens aktive, medlemmer og frivillige.

2. Stillingsinstruks/ansvarsoppgaver:

 • Ansvarlig for at roller- og rutinerbeskrivelser er oppdatert og følges.
 • Ansvar for god dokumentstyring, lagring og tilgjengelighet.
 • Sørge for at det settes av ressurser til å følge implementeringsarbeidet til det fungerer tilfredsstillende i klubben.
 • Ha inngående kunnskap om konseptet og være pådriver.
 • Være klubbens kvalitetssikrer og kontaktperson mot NFF Buskerud/kretsen.
 • Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener, leder og verdiarbeid i klubben.
 • Være klubbens overordnede kontaktperson mot krets og forbund iht. konseptet.
 • Følge opp de standarder som er satt i systemet med tanke på implementering og etterlevelse av klubbens verdiarbeid i praksis.
 • Sette kvalitetsklubbkonseptet på agendaen til styret slik at man etterlever de retningslinjene som er lagt. Følge opp og utbedre eventuelle avvik fra kriteriesettet.

3. Årshjul for rollen

Januar:

 • Gjennomgang av publiserte rollebeskrivelser Desember.
 • Evaluere rutiner.
 • Gjennomgang og eventuell omfordeling av oppgaver/roller.

4. Publisering

Denne oversikten skal til enhver tid oppdateres på klubbens hjemmeside