1.4 Trenerveileder

Siste revisjon av denne rutinen: 14.06.2021

 

1.Bakgrunn for krav om trenerveileder:
Trenerveileder i Medkila IL skal ivareta oppfølging av klubbens trenere, ihht retningslinjer som gjelder for NFF Kvalitetsklubb. En person i klubben er delegert denne rollen for barn og ungdom. De sentrale ansvarsområdene til trenerveileder er i tillegg til rekruttering og oppfølging av trenere, sportsplanen og deltakelse i trenerforum.

2.Stillingsinstruks:
Sportsplan:

 • Ansvarlig for at sportsplanen legges til grunn for gjennomføring av aktiviteten i klubben.

Trenerforum:

 • Planlegging – ansvarlig for å utarbeide en struktur for hvordan trenerforum i klubben skal organiseres.
 • Gjennomføring – ansvarlig for at trenerforumene blir gjennomført iht. sportsplan.

Klubbens trenere:

 • Oppfølging – skal følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål, være en trener for trenerne!
 • Utdanning – skal kartlegge kompetanse og bidra til at alle trenere har nødvendig utdanning.
 • Rekruttering av nye trenere.
 • Legge til rette for gode dialoger og diskusjoner mellom trenere i klubben.

3. Årshjul for Trenerveileder/Trenerforum:
Feb./mars: Trenerforum 1:

 • Gjennomgang av klubbens sportsplan.
 • Nye trenere er på plass.
 • Kartlegging av hvordan oppfølgingen av trenerne skal være gjennom sesongen.

Juni: Trenerforum 2:

 • Evaluering av vårsesongen.
 • Gjennomgang av kurstilbud fra krets kommende høst.
 • Påmelding til kurs.

Nov./des.: Trenerforum 3:

 • Evaluering av sesongen.
 • Planlegging av ny sesong.
 • Kartlegging av hvilke trenere som slutter/er på vei inn i klubben.
 • Kartlegging av utdanningsbehov kommende sesong.

Flere trenerforum knyttet til konkrete temaer i klubbens sportsplan kan selvfølgelig gjennomføres, men tre trenerforum skal gjennomføres for at klubben skal kunne være en kvalitetsklubb.