4.5 Politiattestansvarlig

Siste revisjon av denne rutinen:
21.03.2022

1.  Bakgrunn for krav om politiattest for frivillige trenere og ledere i Medkila IL

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig med at idretten skal oppleves som et trygt og godt sted å være for barn, ungdom og personer med utviklingshemming. Som en viktig del av dette arbeidet har idrettsstyret vedtatt at alle med et verv i norsk idrett som innebærer nær kontakt med, og/eller et tillitsforhold til mindreårige og personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest. Ordningen trådte i kraft 1.januar 2009.En politiattest inneholder opplysninger om en persons oppføringer i politiregistrene.

Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger.

Alle som har verv enten i styrene, utvalg eller som trenere, hjelpetrenere og oppmenn i idrettslag er iflg. Politiregisterloven § 34-1, jfr. politiregisterloven § 39 pålagt å søke om Politiattest. Ordningen omfatter personer over 15 år.

2.  Medkila IL handterer dette på følende måte

Styret har ansvaret for politiattester.  Ansvarlig for innhenting og oppfølging er Styrets nestleder.

Det er kun politiattestansvarlig og eventuelt vara som skal kjenne til innholdet i politiattesten. Informasjonen som fremgår av politiattesten behandles konfidensielt. Politiattestansvarlig har taushetsplikt om opplysninger som de får kjennskap til.

Forhold som fremkommer i en politiattest er seksualforbrytelser mot barn eller voksne, drap, narkotikaforbrytelser og grov volds- eller ranskriminalitet. Ingen andre straffbare forhold vil fremkomme på denne politiattesten.

Personer under 18 år må sende søknaden per post. Du må være over 15 år for å få politiattest. For denne gruppen sendes skjema med bekreftelse, samt informasjon om at søknaden må sendes per post til Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester Postboks 113 9951 Vardø. Etter at politiet har behandlet søknaden blir attesten sendt til søkeren selv. Når politiattesten er mottatt skal denne fremvises for politiattestansvarlig som skal nedtegne opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren. Politiattesten er gyldig i 3 år fra utstedelsesdato. Innhenting av politiattest er gratis.

Lagleder på hvert lag har ansvar for å informere nye trenere/lagledere/andre aktuelle til ansvarlig for politiattester, med telefonnummer og mail. Under følger lenke til skjema «Bekreftelse for politiattest» som vedkommende som skal innhente politiattest benytter. Søknad kan leveres elektronisk.

Informasjon om politiattest.
Bekreftelse for politiattest.

3.  Årshjul for rollen

Januar:

Februar/mars:

Gjennomgang av attester som skal fornyes Mai/Juni:

August/september:

Sende påminnelse til klubbens lagledere om å innhente attester fra nye roller rundt lagene.

November / desember:

4.  Publisering

Denne oversikten skal til enhver tid oppdateres på klubbens hjemmeside.