Æresmedlemmer

Æresmedlemsskap
Medkila Idrettslags HEDERSTEGN er lagets høyeste utmerkelse for administrativ innsats og tjeneste. Utmerkelsen tildeles personer som over lengre tidsrom har ydet god og utmerket innsats i lagets arbeid.
Fungerende styremedlemmer kan ikke tildeles lagets hederstegn i funksjonstiden.

Klubben har tildelt æresmedlemskap til følgende personer:

2020 – Trond Eliassen
2019 – Edvard S. Sandnes
2016 – Ole Martin Linaker
2016 – Rune Pettersen
2014 – Dag Solberg
2011 – Asgerd Sandnes
2011 – Stein Thorbjørnsen
2011 – Ronald Nilssen
1994 – Jørgen T. Jørgensen
1994 – Jarle Solberg
1994 – Halvar Hansen
1991 – Kåre Larsen
1991 – Tormod Mauseth
1991 – Tore Risvik
1972 – Ottar Solheim