4.8 Fair play-ansvarlig

Siste revisjon av denne rutinen:
09.02.2020

 1. Bakgrunn for krav om «rollen»:
  Medkila il er en kvalitetsklubb, og i forbindelse med dette skal klubben ha en fair-play ansvarlig.
  Fair-play er grunnfjellet i fotballensverdier og skal gjennomsyre alt vi gjør på alle nivåer.
  Fairplay ansvarlig skal være klubbens kontaktperson opp imot forbund og krets når det gjelder Fair-play og hele tiden med tanke på klubbens visjon.

 2. Stillingsinstruks/ansvarsoppgaver:
  Fair-play ansvarlig rapporterer til styret og inngår i sportslig utvalg ved behov.
  Fair-play ansvarlig skal til enhver tid sørge for å være oppdatert på fotballens gjeldende regelverk knyttet til fair-play.
  Fair-play ansvarlig skal se til at alle hjemmekamper gjennomføres i tråd med fair-play – retningslinjer. Egen instruks for hjemmekampen finnes i link nedenfor.
  Fair-play ansvarlig skal sørge for at fair-play og klubbens verdisett er tema på spillermøter og foreldremøter.
  Fair-play ansvarlig skal sammen med lagledere og trenere, se til at spillere signerer holdningskontrakt. ( link nedenfor )
  Fair-play ansvarlig skal være kontaktperson mellom klubb og krets.
  Fair-play ansvarlig skal se til at lagene ivaretar fair-play og klubbens verdigrunnlag, i kamp og trening, både på og utenfor banen.
  Alt arbeid innen fair-play skal være forankret i klubbens visjon og verdigrunnlag.
  Best på fotballglede.

  Hjemmekampen:
  Holdningskontrakt
  NFF og Fair-play

 3. Årshjul for rollen.
  Januar:Februar/mars: Kontrollere og etterbestille fysiske Fair-play effekter.Mai/Juni: Gjennom sesongen kontrollere at klubbens lag ivaretar Fair-play og klubbens verdigrunnlag på og utenfor banen.

  August/september: Holdningsforedrag for klubbens trenere og lagledere.

  November/desember: Delta på lagenes foreldremøter.

 4.  Publisering.

  Denne oversikten skal til enhver tid oppdateres på klubbens hjemmeside.