2.4 FIKS-ansvarlig og Årshjul

2.4.1 FIKS-ansvarlig.

Siste revisjon av denne rutinen:

07.01.2020

1.Bakgrunn for krav om FIKS-ansvarlig:
Alle klubber må forholde seg til NFFs administrative datasystem FIKS. Dette er et viktig IT-verktøy som er ment å forenkle klubbhverdagen ved å gjøre det enklere for Medkila IL å utføre viktige administrative arbeidsoppgaver.

Klubben skal benytte FIKS for å sikre at spillere er innmeldt i Medkila IL. Fiksansvarlig har hovedansvaret for melde overganger på spillere og dermed sikre at de er forsikret i vår klubb, samt sikre at trenere har riktig kompetansenivå. Den ansvarlige kan melde på lag i serier, registrere kamprapporter og involvere frivillige til å påta seg nødvendige klubb- og lagroller.

Som trener/lagleder har man ansvar for å legge inn tropp og resultater til hver seriekamp fra og med første året i ungdomsfotballen. For å få brukernavn og passord i FIKS, må lagledere/trenere ta kontakt med FIKS-ansvarlig i Medkila IL Ronald Nilssen/dag Solberg. Dette er de i klubben som har såkalt «brukeradmin», det vil si rettighet til å opprette andre klubbrukere. Mangler du innlogging, tar du kontakt med den som er ansvarlig i vår klubb. Det tilbys opplæring for alle nye brukere hver sesong. Dette gjøres i forbindelse med informasjonsmøter eller lignende i klubbregi. Ellers tas Fiks-hjelpen fortløpende hos administrasjonsressursene.

For å være ”Kvalitetsklubb nivå 1” må Medkila IL ha én person som innehar rollen FIKS-ansvarlig.

2.Stillingsinstruks/ansvarsoppgaver:

 • Gi tilgang til FIKS for trenere, lagledere og andre som bør ha dette.
 • Fortløpende registrere klubbens nye og gamle spillere: aktiv/inaktiv.
 • Påse at alle spillere er registrert i FIKS med rette forsikringer/kontrakter.
 • Registrere personer med verv i klubben, i FIKS.
 • Sørge for at alle med bruker i systemet kan sine oppgaver.
 • Administrere overganger inn og ut av klubben.
 • Veilede og hjelpe klubbrukere ved spørsmål.
 • Melde på klubbens lag i seriespill.
 • Kalle inn til lagledermøte to ganger pr år. Her deltar lagledere for alle lag, Kvalitetsklubbansvarlig og fairplayansvarlig.


3.Oversikt FIKS i Medkila IL

 • FIKS ansvarlig i Medkila IL: Ronald Nilssen/Dag Solberg
 • Klubbadministrator : Ronald Nilssen
 • Ansvarlig spilleroverganger: Dag Solberg
 • Kvalitetsklubbansvarlig med FIKS adgang: Trond Adrian Johansen

 

4.Årshjul for rollen:

Januar:

Påmelding av lag til seriespill.
Sørge for at alle Team med behov har tilgang til FIKS.
Sørge for at alle spillere der det ligger et krav, er registrert i FIKS.

Februar/mars:

Påmelding av lag til seriespill.
Kurs for ulike FIKS roller etter behov.
Vedlikehold av systemet, herunder kjøre spilleroverganger.

Mai/Juni:

Vedlikehold av systemet, herunder kjøre spilleroverganger.

August/september:

Vedlikehold av systemet, herunder kjøre spilleroverganger.

November / desember:

Vedlikehold av systemet.
Påmelding av lag til seriespill.

 

2.4.2 Årshjul