1.6 Laglederrutine

Siste revisjon av denne rutinen:

21.05.2021

1.  Bakgrunn for krav om lagleder:

Laglederen er lagets administrative leder. Lagleder har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget. Ansvarsoppgaver rundt laget kan delegeres i grupper, som for eksempel sosialkommite, dugnadsansvar, økonomiansvarlig etc.

 

2.  Stillingsinstruks/ansvarsoppgaver:

Alle lag:

 • Ved oppstart av nytt lag opprettet en lagskonto hos klubbens samarbeidsbank.
 • Gjøre trenere/foresatte /andre sentrale ressurspersoner rundt teamet kjent med hvor sportsplan ligger tilgjengelig.
 • Kontakte Kvalitetsklubbansvarlig for tilgang til førstehjelpskrin.
 • Være bideleddet mellom ressurspersoner rundt laget.
 • Innhente politiattest hos ressurspersoner rundt laget.
 • Holde lagliste med telefonnummer og epostadresser à jour.
 • Informasjonsansvarlig mot spillere, foreldre, lagapparat og styret.
 • Skaffe treningstid og treningssted etter dialog med banekoordinatorene.
 • Holde kontroll med og medbringe drakter, medisinskrin og annet lagsutstyr.
 • Økonomiansvar innad i laget og ovenfor styrets og lagets økonomiansvarlige – dersom økonomi ikke er delegert til egen rolle rundt laget.
 • Utarbeide årsmelding for laget på eget skjema.
 • Reisearrangør for turnering/cuper.
 • Følg opp sosiale problemstillinger og videreformidle disse til styret (for eks. behov for etalingshjelp av medlemsavgift, mobbing/ utestengelse, konflikter i laget osv).

13 år og eldre:

 • Melde inn resultater til kretsen.
 • Skaffe dommere til hjemmekamper i serien hvor dette ikke er satt opp av fotballkretsen.

3.  Årshjul for dommeransvarlig

Januar:

 

Februar/mars:

 

 

Mai/Juni:

 

 

August/september:

 

 

November / desember:

 • Laglederkurs

 

4.  Publisering

Denne oversikten skal til enhver tid oppdateres på klubbens hjemmeside.