Visjoner og mål

VISJON: BEST PÅ FOTBALLGLEDE

Denne visjonen skal fortelle hvorfor vi finnes og hva vi skal gjøre sammen. Den skal være en ledestjerne som skal gi oss lyst og krefter til å nå våre felles mål. Visjonen er uavhengig av alder, nivå og tilhørighet. Visjonen skal gjennomsyres i alt klubben gjør og være ledende for spillere, tillitsvalgte, trenere, ledere og dommere.

VERDIER:

Kjerneverdiene skal være de få, sterke begrepene som skal kjennetegne oss i ett og alt. De skal være våre personlighetstrekk og skal hjelpe oss å ta beslutninger i hverdagen, og føre oss mot virkeliggjøring av vår visjon: Best på fotballglede.

TRYGG – i egen rolle
God oppførsel og positiv holdning skal skape den riktige rammen for en trygg tilhørighet. Særlig barn og unges behov for en trygg tilværelse skal imøtekommes gjennom enkeltindividets behov for respekt og rettferdighet.

UTVIKLENDE – i alle ledd
Klubben skal legge til rett for sportslig utviklende forhold for spillere, trenere, ledere og dommere. Eneltindividets utvikling skal skapes gjennom fellesskapets styrke og samhold.

ATTRAKTIV – et naturlig valg
Klubben skal oppleves og oppfattes som attraktiv på en slik måte at det er naturlig å knytte seg til klubben. Dette skapes gjennom profesjonelle holdninger i klubbens mange styrer og utvalg, likeså blant trenere og ledere. Det enkelte medlem skal oppleve stolthet for klubben tuftet på godt lederskap og trygg tilhørighet. Respekt for andre klubber og koninuerlig læring skal ytterligere gjøre egen klubb attraktiv.

LEKEN – en selvsagt ferdighet
Barne- og ungdomsfotballen starter med utgangspunkt i behovet for lek. Denne grunnferdigheten skal videreføres gjennom alle nivåer og vil lede til en god og underholdende fotball. Leken vil fremme prestasjoner snarere enn hemme prestasjoner. Godt humør gjennom lek skal være selvsagte deler av aktiviteten.

BEST PÅ FOTBALLGLEDE:
Vis dette i en trygg, attraktiv og utviklende klubb med leken som basis.