4.2 Hjemmekampen

Siste revisjon av denne rutinen:

14.02.2020

1.  Bakgrunn

Som hjemmelag og arrangør ønsker Medklia idrettslag å være et godt vertskap for alle motstandere, dommere og andre som gjester oss.
Vi skal stimulere og oppfordre til Fair play og være gode rollemodeller for god oppførsel, både på og rundt banen.
Medkilabanen og Krafthallen skal være en åpen og inkluderende møteplass, der vi skaper et godt og trygt miljø og er gode ambassadører.
Vi ønsker derfor at spillere, trenere, lagledere og publikum viser respekt for våre gjester og sørger for at alle sitter igjen med et positivt inntrykk av klubben.

I Medkila idrettslag er kamper et høydepunkt for store og små. Vårt fokus er å sette rammer som gir gode opplevelser for alle involverte.
Det skal være stas for motspillere og dommere å komme på besøk til Medkilas hjemmearena.
For å sikre gode kamparrangement, ønsker vi å gjennomføre våre hjemmekamper etter mest mulig felles retningslinjer og med felles rammer.
Dette mener vi er viktig for å opprettholde og styrke klubbens omdømme utad, samtidig som vi styrker fellesskapsfølelsen i klubben.

2.  Hjemmekampen

Medkila idrettslag ønsker å stille med en kampvert for alle kamper. Det er både viktig og hyggelig at hjemmelaget har en vert som tar imot gjestende lag og dommere.
Kampvertens hovedoppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen, og at arrangementene er preget av Fair play.
Han/hun skal ha en tydelig og respektert rolle. Medkila Il vil tilstreb at kampveren bærer vest påtrykt teksten «Kampvert», og Fair play-kort til utdeling.
Kampvertens hovedoppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen, spiller en sentral rolle i arrangementet, og være klubbens ansikt utad i kampsammenheng.
Oppgaven som kampvert kan gjøres på omgang blant foresatte, og klare retningslinjer gjør dette til en konkret og overkommelig oppgave for de som innehar rollen (se spesifiserte retningslinjer).
Kampverten skal primært være en person som ikke er lagleder eller trener.
Da kan lagleder og trener ha fokus på eget lag, mens kampverten kan konsentrere seg om rammen rundt kampen og sørge for at den blir en god opplevelse for alle involverte.
Lagledere eller administrasjon sørger for at det blir utpekt kampvert i god tid før kamp, for eksempel ved at denne føres opp på dugnadslista sammen med ansvarlige for kaffesalg.
Det skal komme tydelig fram hvem som er kampvert, både gjennom handling og uniformering.

Se NFFs Retningslinjer for kampvert

Trener og lagledere sin rolle, foruten å lede laget, er å stimulere til Fair play overfor medspillere, motspillere, dommere, motstanderen sine ledere og foresatte.
Han/hun skal være et tydelig forbilde som viser respekt og toleranse overfor egen klubb, dommere, motstandere og andre som gjester oss.
Trenerne er de viktigste rollemodellene for god eller dårlig oppførsel på kamparenaen. I Fair play- møtet kan dommere og lagledere bli kjent, og enige om fortolkning av regler og rammer for kampen.
Møtet skal både skape en felles forståelse og være forpliktende. Det medfører at terskelen for munnbruk og ufinheter heves – og det blir en bedre kamp for alle. Kampvert/lagledere tar initiativ til et slikt møte.

Se NFFs retningslinjer for Fair play møtet.

3.  Arbeidsoppgaver

Hjemmelagene skal stille med kampverter i alle kamper i regi av kretsen i barne- og ungdomsfotballen (opp til og med J/G 14 år).
En trener og en lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp, og for å sikre en fin ramme rundt aktiviteten er kampvert et tiltak som har vist seg å være vellykket. Det er både viktig og hyggelig at hjemmelaget har en vert som tar i mot gjester, og en kampvert har også en tydelig og respektert rolle under kampen.
Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play, og også være en støttespiller for dommeren. Kampverten har på gul kampvert-vest, og har med seg foreldrevettkort.

Før kampen:
Sørge for at garderober, bane og mål er i orden.
Ønske velkommen begge lag og dommer.
Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen.
Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møte.
Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart.
Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113.

Under kampen:
Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser.
Prate med dommer i pausen.
Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken.
Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen
Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere både mot spillere og dommer.

Etter kampen:
Bistå i å organisere Fair play-hilsen.
Takke begge lag og dommer.
Rydde rundt banen etter kampslutt.

4.  Publisering

Denne oversikten skal til enhver tid oppdateres på klubbens hjemmeside