1.7 Oppstartsrutine for nye lag

Siste revisjon av denne rutinen: 13.01.2020

1.  Oppstartsmøte:

Alle foreldre samles til ett felles møte initiert av Medkila IL. Møtet finner sted på klubbhuset i midten av August der de vil få informasjon om hvilke forventninger vi som klubb har til medlemmene, og hvilke krav de kan stille til Medkila som klubb.

I forkant av oppstartsmøte skal klubben ta ansvar for å kartlegge og rekruttere trenere, samt legge ut skriv til første klassingene på nærliggende skoler som Medkila, Kanebogen og Stangnes/Montessori.

Aktiviteten rundt laget vil være foreldrestyrt, men klubb kan stille trenerressurs tilgjengelig på de 2-3 første treningene.

Dersom det ikke har vært mulig å finne noen trenere i forkant, må dette skje på oppstartsmøtet. Viktig at alle forstår at tilbudet er knyttet opp mot et foreldre – engasjement.
På oppstartsmøte bør det også velges oppmann, kasserer, dugnads ansvarlige og sosiale komite. Andre roller kan være aktuellle – jo flere som bidrar jo bedre!

Nye trenere/lagledere skal gis tilgang til treningsøkta.no. Dette er en database som er full av treningstips og øvelser.

Klubbens trenerveileder skal innkalle alle de nye trenerne og leglederne til en oppfølgingssamtale 1-2 måneder etter oppstart. Dette for å sjekke ut status, samt tilbakemelding på oppstarts rutinene i klubben.

2.  Utstyr lagene skal få fra klubb ved første gangs oppstart:

    1. Spillerdrakt er klubbens Oppmann registrerer hvilken spiller som får hvilken drakt (nummer), og laget er ansvarlig for å levere inn komplett draktsett etter sesongen.
    2. Bag med ball pumpe, markeringsvester i minimum 3 forskjellige farger, kjegler og hatter.
    3. Medisinskrin med plaster, teip, isposer, gjerne tørkerull, sårvask, saks, pinsett, kompress bandasjer, elastisk bandasjer mm. Teip og isposer gis av klubben etter behov.
    4. Lagene vil og ha tilgang til felles utstyr i skuret inne i Krafthallen. Dette er utstyr som legges tilbake etter trening.
    5. Laget får sin egen kasse oppsatt i Krafthallen for å oppbevare sitt utstyr i. Denne må bygges på dugnad, eller man kan overta dersom kasser er ledige.

Publisering

Denne oversikten skal til enhver tid oppdateres på klubbens hjemmeside.