Årsmøte 2023

Mandag 20.Mars 2023 kl.1800

Sist oppdatert: 22. apr 2024 Skrevet av: trondadrian

 

Vi innkaller til årsmøte for 2022 mandag 20. mars 2023 kl 1800.

Sted: Klubbhuset

Agenda: Vanlige årsmøtesaker

Dagsorden:
1. Åpning
2. Konstituering av årsmøte
a) Valg av møteleder og referent
b) Godkjenning av innkalling og saksliste
c) Valg av to til å underskrive protokollen
3. Regnskap 2022
4. Styrets beretning
5. Innkomne saker
6. Forslag til kontingent 2023
7. Godkjenning av Budsjett 2023
8. Valgkomitéen legger frem sin innstilling

Saker til årsmøte må være mottatt innen 6. mars, sendes til medkila@medkila-il.no

 

Mvh Medkila IL

Ole-Martin Linaker

Styreleder