Årsmøte!

Sist oppdatert: 22. apr 2024 Skrevet av: trondadrian

 

Vi innkaller til årsmøte for 2023 mandag 18.mars 2024 kl 1800.

Sted: Klubbhuset

Agenda: Vanlige årsmøtesaker

Dagsorden:
1. Åpning
2. Konstituering av årsmøte
a) Valg av møteleder og referent
b) Godkjenning av innkalling og saksliste
c) Valg av to til å underskrive protokollen
3. Regnskap 2023
4. Styrets beretning
5. Innkomne saker
6. Forslag til kontingent 2024
7. Godkjenning av Budsjett 2024
8. Valgkomitéen legger frem sin innstilling

Saker til årsmøte må være mottatt innen 4. mars, sendes til medkila@medkila-il.no

Dokumentene blir lagt ut på denne siden en uke før møtet.

Årsberetning 2023

Mvh Medkila IL

André Bjørnås Bergland

Styreleder