Strategiplan 2024-2028

Sist oppdatert: 26. okt 2023 Skrevet av: trondadrian

 

MÅL OG STRATEGIER
For perioden 2024 – 2028

Styret i Medkila IL har høsten 2023 jobbet med å klargjøre mål og strategier for arbeidet i klubbens ulike avdelinger; Herre-, Dame-, Ungdoms- og Barneavdelingen. En skisse var klar etter styremøte 18.september og ble sendt ut til de fire avdelingene på høring. Vi har fått tilbakemelding fra Herre- og Dameavdelingen. Vi gjennomgikk tilbakemeldingene og justerte Mål og Strategier som vedlagt.

Vi har siden tidlig 2000 tallet hatt ansvaret for å ivareta jente- og damefotballspillere i en regional overbygging. Styret er klar på at vi i perioden skal fortsatt spisse og legge til rette for Toppfotball på jente-/damesiden.

Vi skal også følge opp herresiden i klubben ved å ha et godt tilbud med fokus på å utvikle egne spillere. Plassering av klubben i divisjonssystemet vil komme naturlig med bakgrunn i utviklingsarbeidet i perioden.

Styret er også tydelig på at i Medkila IL skal det være plass til alle og vi skal ha et fokus på systemisk rekruttering fra 5-års alderen og vi skal jobbe for at alle skal trives sammen.

I ungdomsavdelingen skal vi ha fokus på spillerutvikling og gi tilbud til flest mulig lengst mulig.

Klubben har noen overordnede felles sportslige –

 MÅL:

 • Sørge for at alle trives med og ønsker å fortsette med fotball lengst mulig i Medkila IL.
 • Ha trenere med god kompetanse.
 • Ha et godt sportslig tilbud i alle årsklasser for både jenter og gutter.
 • Ha et godt sportslig og sosialt støtteapparat.

 STRATEGIER:

 • Beholde flest mulig lengst mulig.
 • Inkludering.
 • Fair Play i alt vi gjør
 • Tidlig rekruttere spillere som ledere, dommere og trenere

 BARNEVDELINGEN HAR SOM –

 MÅL

 • Ha rekrutteringsansvarlige for å rekruttere spillere og trenere for nybegynnere
 • Starte opp lag fra 5 årsalderen.
 • Dele opp i jente og guttelag i løpet av den første høsten etter oppstart
 • Lage rekrutteringssamlinger for både gutter og jenter i 8-9 årsalderen

STRATEGIER

 • Rekruttere fra Medkila og Kanebogen skoler
 • Ha leken i sentrum
 • Godt humør og mye ros!

 UNGDOMSVDELINGEN HAR SOM –

 MÅL

 • Ha høyt nivå på de aldersbestemt trenerne/lederne fotballfaglig og sosialt
 • Engasjere trenerveileder.
 • Hindre frafall.
 • Avlaste foreldretrener ved eldste smågutt/gutter.

STRATEGIER

 • Lage en klubbplan for turneringsdeltagelse
 • Alle skal få et sportslig tilbud
 • Ekstratilbud for de som ønsker
 • Fokus på spillerutvikling

 DAMEAVDELINGEN HAR SOM –

 MÅL

 • Rykke opp og etablere oss i 1.divisjonen i løpet av perioden
 • Skape en god utviklingsarena for damespillere i regionen
 • Inspirere klubbene i regionen til å stille jente-/damelag

STRATEGIER

 • Rekruttere de beste fotballspillerne i kretsen til Medkila IL fra start vgs.
 • Fokus på spillerutvikling i egen klubb og regionen.
 • Utvikle spillerne til å bli sin egen trener.
 • Ha trenere med minst B-lisens fra jenter 16 og opp.
 • Invitere jentespillere til treningssamlinger for inspirasjon og rekruttering til Medkila IL

HERREAVDELINGEN HAR SOM –

 MÅL

 • Ha et best mulig A-lag og ved god utvikling av egne spillere være i stand til å kunne ta sportslige steg.
 • Være best i byen på spillerutvikling.
 • Ha gode utviklingsmiljøer på Gutter 16 og junior.
 • Ha trenere med minst B-lisens fra gutter 16 og opp.

STRATEGIER

 • Fokus på spillerutvikling.
 • Utvikle spillerne til å bli sin egen trener.
 • Ha tilbud til alle spillere fra egne rekker